Filename Size
An Adobe Acrobat file ANEXELE LA HCL 59_2020.pdf 14.12 MB
An Adobe Acrobat file HCL 59_2020.pdf 911.7 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.1 privind aprobarea utilizării execentului anilor precedenți.pdf 777.79 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.2 privind acop. def. din excedentul bugetar local al anilor precedenți a deficitului .pdf 990.93 KB
An Adobe Acrobat file Hotărâre 3.pdf 613.47 KB
An Adobe Acrobat file Hotărâre 4.pdf 578.28 KB
An Adobe Acrobat file Hotărâre 5.pdf 1.27 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre 6.pdf 1.6 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre 7.pdf 638.41 KB
An Adobe Acrobat file Hotărâre 8.pdf 820 KB
An Adobe Acrobat file Hotărâre 9.pdf 1.04 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre 10.pdf 913.69 KB
An Adobe Acrobat file Hotărâre 11.pdf 934.95 KB
An Adobe Acrobat file Hotărâre 12.pdf 705.49 KB
An Adobe Acrobat file Hotărâre 13.pdf 878.48 KB
An Adobe Acrobat file Hotărâre 14.pdf 732.3 KB
An Adobe Acrobat file Hotărâre 15.pdf 1.39 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre 16.pdf 1.81 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre 17.pdf 933.73 KB
An Adobe Acrobat file Hotărâre 18.pdf 1.62 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre 19.pdf 1.56 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre 20.pdf 694.54 KB
An Adobe Acrobat file Hotărâre 21.pdf 2.43 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre 22.pdf 1.3 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre 23.pdf 2.32 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre 24.pdf 945.26 KB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 25 privind rectificarea bugetului local al comunei Comandău.pdf 759.07 KB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 26 privind aprobarea închirierii prin liciație publică a unui spațiu din domeniul public, cu destinație de farmacie.pdf 1.33 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 27 privind aprobarea închirierii prin liciație publică a unui spațiu din domeniul public, cu destinație de cabinet dentar.pdf 1.35 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 28 privind aprobarea închirierii prin liciație publică a unui spațiu din domeniul public, cu destinație de cbinet medical de familie.pdf 1.35 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 29 privind rezilierea contractelor de concesiune nr. 11_16.04.2004 și nr. 2_16.04.2020.pdf 1.18 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 30 privind rectificarea bugetului.pdf 763.42 KB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 31 privind modificarea hotărârii nr. 23 din 2020.pdf 2.06 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 32 privind aprobarea Master Planului actualizat pentru sectorul de apă și apă uzată.pdf 858.95 KB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 33 privind val. mat. lemnos de lângă drum auto APV 2049.pdf 950.78 KB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 34 val. mat. lemn. de foc către populație APV (2156).pdf 725.68 KB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 35 Val. mat lemn către populație din pășuni împădurite proprietate privată.pdf 774.95 KB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 36 revocarea HLC nr. 26 din 2020.pdf 840.19 KB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 37 revocarea HCL nr. 27 din 2020.pdf 867.09 KB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 38 revocarea HCL nr. 28 din 2020.pdf 810.94 KB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 39 alegere președintelui de ședință.pdf 654.82 KB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 40 modificarea Hotărârii nr. 21 din 2020.pdf 1.46 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 41 aprobarea contului în încheiere a exercițițiului bugetar.pdf 1023.01 KB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 42 mandatarea reprezentantului com. Comandău în ADI AQUACOV.pdf 1.15 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 43 rectificarea bugetului local.pdf 731.01 KB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 44 aprobare PUZ Grajd ovine, atelier prelucrare lapte sopron mașini agricole.pdf 1.06 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 45 aprobare Acordului de cooperare nr. 9605_2075_28.08.2020.pdf 967.91 KB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 46 val mat lemn pe picior APV 2180, 2181, 2205, 2206, GRUPAJ 2217, 2220, 2227.pdf 948.66 KB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 47 val. mat. lângă drum auto către agenți economici APV 2156_1661482).pdf 1.02 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 48 privind vânzarea prin licitație publică a terenului bub nr. cad. 23597 situat în extravilanul comunei Comandău.pdf 984.07 KB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 49 privind dezmembrarea unei suprafețe de teren cu nr. cad. 23414, domeniu privat.pdf 1021.57 KB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 50 privind rectificaea bugetului local.pdf 756.68 KB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 51 alegerea președintelui de ședință.pdf 745.39 KB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 52 privind constituirea comisiilor de specialitate ale CL.pdf 1.02 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 53 privind alegerea viceprimarului comunei Comandău.pdf 970.15 KB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 54 privind revocarea HCL nr.42 din 2020.pdf 967.55 KB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 55 privind modificarea Hotărârii nr 41 din 2020 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar al comunei Comandău.pdf 1.12 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 56 privind revocarea HCL nr. 44 din 2020.pdf 1.08 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 57 privind mandatarea reprezentantului comunei Comandău în Adunarea Generală a Asoociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV pentru aprobarea aerării comunelor.pdf 1.24 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 58 privind valorificarea lemnului de foc către populație din fondul forestier proprietate pub. com. Comandău și stab. pr. de pornire (APV 2282).pdf 741.92 KB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 59 privind val. mat. lemn. pe picior către agenți economici prin licitație publică din fond for. prop.pub. și stab. pr. de pornire APV 2280,2284,2285.pdf 914.27 KB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 60 privind stabilirea indemnizației lunare, de care beneficiază consilieri locali, începând cu data de 1 noi. 2020.pdf 855.67 KB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 61 privind rectificarea bugetului local al comunei Comandău.pdf 763.56 KB

Search

Language