Cod etic/deontologic/de conduită / Etikai, magatartási kódex

INTEGRITATE Banner anticoruptie 768x286

Lista cadourilor primite / Az elfogadott ajándékok lajstroma
Mecanismul de raportare a încălcării legii / A törvényszegések jelentésének módja
Declarația privind asumarea unei agende de integritate instituțională / Nyilatkozat a szervezeti feddhetetlenségi program felvállalásáról
Planul de integritate al instituției / Az intézmény feddhetetlenségi terve
Raportul narativ ref. la stadiul implementărilor măsurilor prevăzute în SNA / Planul de integritate
Situația incidentelor de integritate
Studii, cercetări, ghiduri relevante / Tanulmányok, kutatások,

Search

Language