Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

COMISII DE SPECIALITATE

 

  1. Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiar, amenajarea teritoriului şi urbanism

Opra Béni János

András Attila Zsolt

Bagoly Csaba

 

  1. Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie social

Kádár Kató

Szabó Tibor

Forizs Annamária

  1. Comisia pentru protecţie copii şi sport, protecţie mediu şi turism, juridică şi de disciplină

Derzsi Béla

Csoma Zsófia

Némethi Gyula

Search

Language