Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

ANEXA NR. 2 LA HCL 52/2020

 

COMPONENȚA NOMINALĂ A COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI COMANDĂU

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1 - Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiar, amenajarea teritoriului şi urbanism:

  1. - Opra Béni János - președinte
  2. - András Attila Zsolt
  3. 3. – Bagoly Csaba – secretar

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2 - Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie social:

  1. – Szabó Tibor - președinte
  2. – Kádár Kató
  3. 3. – Forizs Annamária – secretar

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3 - Comisia pentru protecţie copii şi sport, protecţie mediu şi turism, juridică şi de disciplină:

  1. – Derzsi Béla - președinte
  2. – Dávid Atila
  3. 3. – Zangui Noémi – secretar

 

Primar,                                                Secretar general al comunei Comandău,

Kocsis Béla                                                                         Simó Barbara

Search

Language