2023 DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII EXECUTIVE

Fájlméret Méret
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 233 privind convocarea Consiliului Local al comunei Comandău în ședință extr. la data de 08 decembrie 2023.PDF 256.31 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 232 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita Paltan Eniko.PDF 290.66 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 231 privind menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Bálint Éva.PDF 262.7 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 230 privind menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Tudorache Mariana.PDF 268.5 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 229 privind menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Veress Emilia.PDF 270.5 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 228 privind menținera la alocația pentru susținerea familiei pentru numita Székely Timea Brigitta.PDF 264.33 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 227 privind menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Fehér Richárd Robert.PDF 272.97 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 226 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numitul Korent József.PDF 244.23 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 225 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numita Csoma Mária.PDF 244.35 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 224 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numitul Csoma Attila.PDF 246.34 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 223 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numita Szász Ibolya.PDF 248.44 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 222 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numita Bálind Edit.PDF 248.91 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 221 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numita Ruja Ilona.PDF 245.89 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 220 privind convocarea Consiliului Local al comunei Comandău în ședință extr. la data de 29 noiembrie 2023.PDF 276.68 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 219 privind stabilirea dreptului la suplimentul pentru energie.PDF 34.63 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 218 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încâlzirea locuinței cu combusibili solizi și sau petrolieri.PDF 356.93 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 217 privind numirea persoanei responsabilă cu protecția mediului.PDF 279.02 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 216 privind aprobarea planului de servicii pentru copilul Pintea Roland.PDF 296.22 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 215 privind numirea comisiilor de preselecție și licitație cu privire la valorificarea materialului lemnos lîngă drum auto către agenți economici prin licitație publică din fondul forestier proprietate pub...PDF 116.84 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 214 privind convocarea Consiliului Local al comunei Comandău în ședință ord. la data de 15 noiembrie 2023.PDF 286.45 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 213 privind stabilirea indemnizației pentru persoanele cu handicap grav.PDF 254.18 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 212 privind majorarea salariului de bază a dnei Kelemen Cristina Mariana, asistent person. al Primăria com. Comandău.PDF 381.45 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 211 privind majorarea salariului de bază a dnei Tankó Sarolta, asistent pers. la Primăria com. Comandău.PDF 380.04 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 210 privind majorarea salariului de bază a dnei Bálint Borbála, asistent personal la Primăria com. Comandău.PDF 377.45 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 209 privind majorarea salariului de bază a dnei Haralyi Erzsébet, asistent personal la Primăria Comunei Comandău.PDF 37.3 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 208 privind desemnarea dlui Opra-Béni János, împuternicit a primarului com. Comandău, pentru a semna contractele de vânzare-cumpărare al imobilelor-teren aflate în propr. privată a com. Comandău.PDF 335.27 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 207 privind menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita Ördög Éva.PDF 276.29 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 206 privind menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Alezzo Rémán Cornelia.PDF 269.51 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 205 privind menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita Petrikó Krisztina.PDF 276.05 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 204 privind modificarea dreptului la ajutor social și menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita Kortent Éva.PDF 334.13 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 203 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numitul Tamás Jenő.PDF 242.92 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 202 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numita Hărăpceanu Annamária.PDF 248.49 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 201 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numitul Csoma Csongor Gyula.PDF 253.08 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 200 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numitul Dávid Mihály.PDF 247.59 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 199 privind menținerea dreptului la ajutor social Kovács Tibor.PDF 248.98 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 198 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numitul Zsögön Zoltán.PDF 246.95 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 197 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numita Páll Katalin.PDF 242.17 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 196 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numita Rémán Mária.PDF 255.75 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 195 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numitul Daragus Attila.PDF 239.4 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 194 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numitul Petriko Ioan.PDF 240.98 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 193 privind convocarea Consiliului Local al comunei Comandău în ședință ord. la data de 25 oct. 2023.PDF 281.24 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 192 privind acordarea unui ajutor de urgență dlui Bartalis Tibor.PDF 132.36 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 191 privind acordarea unui ajutor de urgență dlui Dávid József.PDF 128.89 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 190 privind acordarea unui ajutor de urgență dlui Szász Elemér.PDF 129.15 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 189 privind acordarea unui ajutor de urgență dlui Hunyadi Mátyás.PDF 129.18 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 188 privind acordarea unui ajutor de urgență dnei Péter Mária.PDF 129.09 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 187 privind acordarea unui ajutor de urgență dnei Voloncs Jolán.PDF 126.86 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 186 privind acordarea unui ajutor de urgență dlui Szabó Tamás.PDF 128.71 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 185 privind acordarea unui ajutor de urgență dlui Kerekes Zoltán.PDF 127.69 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 184 privind modificarea cuantumului dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita Dávid Bernadett Tünde.PDF 286.15 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 183 privind const. comisiei de evaluare a ofertelor depuse în cadrul vânzării urm. imobile im. teren nr. 23616, teren nr. 23657, teren nr. 23617, teren nr. 23678, teren nr. 23678.PDF 270.58 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 182 privind stabilirea dreptului la stimulent pentru participarea la învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate sub formă de tichete sociale.PDF 441.56 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 181 privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie.PDF 218.68 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 180 privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie.PDF 220.57 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 179 privind acordarea dreptului la ajutor social pentru familia Tamás Tibor.PDF 231.85 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 178 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numitul Fehér Miklós.PDF 219.83 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 177 privind menținerea dreptului la ajutor social și menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita Kelemen Erika Zsuzsanna.PDF 295.91 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 176 privind menținerea dreptului la ajutor social și menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita Grofcsik Melánia.PDF 293.65 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 175 privind menținerea dreptului la ajutor social și încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita Karácsony Hajnal.PDF 305.74 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 174 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numita Fehér Tünde.PDF 223.02 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 173 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numita Mariutiu Tița.PDF 224.35 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 172 privind convocarea Consiliului Local al comunei Comandău în ședință ordinară la data de 22 sept. 2023.PDF 546.85 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 171 privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie.PDF 220.56 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 170 privind încetarea dreptului la ajutor social și dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numitul Veress Endre.PDF 309.44 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 169 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numita Szász Ibolya.PDF 225.33 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 168 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numitul Korent József.PDF 226.81 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 167 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numitul Csoma Attila.PDF 224.45 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 166 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numita Bálind Edit.PDF 224.4 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 165 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numita Ruja Ilona.PDF 220.71 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 164 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numita Csoma Mária.PDF 220.76 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 163 privind menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Fehér Richárd Robert.PDF 249.01 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 162 privind menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Székely Timea Brigitta.PDF 247.86 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 161 privind menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Tudorache Mariana.PDF 250.54 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 160 privind menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Veress Emilia.PDF 248 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 159 privind menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita Dávid Bernadett Tünde.PDF 250.45 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 158 privind menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Bálint Éva.PDF 242.81 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 157 privind convocarea Consiliului Local al comunei Comandău în ședință ordinară la data de 22 august 2023.PDF 512.94 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 156 privind aprobarea planului de servicii pentru copilul Szabó Renáta.PDF 649.51 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 155 privind stabilirea unor măsuri de organizare a Zilelor Comunei Comandău.PDF 825.77 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 154 privind menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita Petrikó Krisztina.PDF 244.27 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 153 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numitul Petriko Ioan.PDF 230.73 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 152 privind menținerea dreptului la aljutor social pentru numita Hărăpceanu Annamária.PDF 222.9 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 151 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numitul Daragus Attila.PDF 225.65 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 150 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numitul Zsögön Zoltán.PDF 220.19 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 149 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numita Rémán Mária.PDF 224.75 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 148 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numitul Tamás Jenő.PDF 220.83 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 147 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numitul Csoma Csongor Gyula.PDF 225.62 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 146 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numitul Kovács Tibor.PDF 225.87 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 145 privind menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita Ördög Éva.PDF 240.11 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 144 privind menținerea dreptului la ajutor social și menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita Korent Éva.PDF 290.86 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 143 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numitul Dávid Mihály.PDF 230.75 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 142 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numita Páll Katalin.PDF 227.87 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 141 privind menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Alezzo Rémán Cornelia.PDF 250.91 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 140 privind menținerea dreptului la ajutor social și menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numitul Veress Endre.PDF 295.27 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 139 privind convocarea Consiliului Local al comunei Comandău în ședință ordinară la data de 25 iulie 2023.PDF 412.71 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 138 privind acordarea voucherelor de vacanță pentru personalul contractual și funcționarii publici din cadrul aparatului de spec. al primarului comunei Comandău.PDF 1.05 MB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 137 privind numirea comisiilor de preselecție și licitație cu privire la valorificarea mat. lemnos lângă drum auto către agenți economici prin licitație publică din fond. forest. propr. pub. a comunei Comandău.PDF 394.48 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 136 privind numirea comisiilor de preselecție și licitație cu privire la valorificarea materialului lemnos pe picior prin licitație pub. din fond. forest. proprietate pub. a com. Comandău.PDF 376.02 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 135 privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie.PDF 222.57 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 134 privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie.PDF 218.13 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 133 privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie.PDF 222.46 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 132 privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie.PDF 215.96 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 131 privind acordarea dreptului la ajutor social pentru familia Fehér Miklós.PDF 229.04 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 130 privind menținerea dreptului la ajutor social și menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita Grofcsik Melánia.PDF 296.31 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 129 privind menținerea dreptului la ajutor social și menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita Kelemen Erika Zsuzsanna.PDF 302.22 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 128 privind menținerea dreptului la ajutor social și menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita Karácsony Hajnal.PDF 296.3 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 127 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numita Fehér Tünde.PDF 222.72 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 126 privind menținere dreptului la ajutor social pentru numita Mariutiu Tița.PDF 219.28 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 125 privind convocarea Consiliului Local al comunei Comandău ăn ședință ordinară la data de 26 iunie 2023.PDF 545.34 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 124 privind organizarea comisiei speciale pentru întocmirea și actualizarea bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunei Comandău, jud. Covasna.PDF 504.67 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 123 privind modificarea Disp. nr. 106 din 2023 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Debreczi Szabolcs Botond.PDF 227.66 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 122 privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie.PDF 216.48 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 121 privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie.PDF 214.3 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 120 privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie.PDF 219.33 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 119 privind menáinerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Bálint Éva.PDF 244.94 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 118 privind menținerea dreptului la ajutor social la alocația pentru susținerea familiei Fehér Richárd Robert.PDF 256.61 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 117 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numita Szász Ibolya.PDF 226.01 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 116 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numita Bálind Edit.PDF 224.2 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 115 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numitul Korent József.PDF 224.6 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 114 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numita Csoma Mária.PDF 233.37 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 113 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numitul Csoma Attila.PDF 220.59 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 112 privind menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita Székely Timea Brigitta.PDF 248.51 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 111 privind menținerea drepului la alocația pentru susținerea familiei Tudorache Mariana.PDF 249.65 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 110 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numita Ruja Ilona.PDF 222.54 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 108 privind menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Veress Emilia.PDF 239.34 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 107 privind convocarea Consiliului Local al comunei Comandău în ședință extraordinară la data de 23 mai 2023.PDF 450.71 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 106 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numitul Debreczi Szabolcs Botond.PDF 225.63 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 105 privind aprobarea planului de servicii pentru copilul Pintea Roland.PDF 698.35 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 104 privind convocarea Consiliului Local al comunei Comandău în ședință ordinară la data de 10 mai 2023.PDF 550.23 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 103 privind încetarea contractului individual de muncă încheiat cu dl Nagy András.PDF 240.8 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 102 privind constituire Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractelor de achiziție publică.PDF 271.32 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 101 privind stabilirea salariului de baza pentru numitul Kádár József, având f. contractuală de ex. de șofer, grad prof. I., în c. ap. de spec. al Primarului comunei Comandău.PDF 449.9 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 100 privind stabilirea salariului de baza pentru numitul Haralyi József, având func. contr. de ex. de muncitor calificat, grad prof. IV, în c. ap. de spec. al Primarului com. Comandău.PDF 461.38 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 99 privind stabilirea salariului de baza pentru numitul Berszán Imre, avînd funcția contr. de execuție de referent, grad prof. IA, în c. ap. de spec. al Primarului comunei Comandău.PDF 454.74 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 98 privind stabilirea salariului de baza pt numita Kocsis Irén, având în funcția contr. de execuție de admin., grad prof. I., în c. ap. de spec. al Primarului comunei Comandău.PDF 484.11 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 97 privind stabilirea salariului de bază pt numita András Farkas Tünde, având funcția publică de execuție de consilier, gr. prof. princ., în c. ap. de spec. al Primarului comunei Comandău.PDF 465.73 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 92 privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie.PDF 228.53 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 91 privind menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita Ördög Éva.PDF 248.52 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 90 privind menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Alezzo Rémán Cornelia.PDF 249.37 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 89 privind menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita Petrikó Krisztina.PDF 249.98 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 88 privind menținerea dreptului la ajutor social și menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numitul Veress Endre.PDF 285.17 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 87 privind menținerea dreptului la ajutor social și menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita Korent Éva.PDF 287.96 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 86 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numita Páll Katalin.PDF 224.82 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 85 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numitul Dávid Mihály.PDF 228.25 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 84 privind menáinerea dreptului la ajutor social pentru numita Hărăpceanu Annamária.PDF 230.82 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 83 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numitul Tamás Jenő.PDF 223.62 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 82 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numitul Petriko Ioan.PDF 226.91 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 81 privind menținere dreptului la ajutor social pentru numitul Zsögön Zoltán.PDF 227.78 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 80 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numita Rémán Mária.PDF 223.47 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 79 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numitul Kovács Tibor.PDF 227.41 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 78 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numitul Csoma Csongor Gyula.PDF 229.74 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 77 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numitul Daragus Attila.PDF 224.03 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 76 privind stabilirea cuantumului brut al indemnizației lunare a domnului Opra-Béni János, viceprimarul comunei Comandău.PDF 494.4 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 75 privind stabilirea cuantumului al indemnizației lunare a domnului Kocsis Béla, primarul comunei Comandău.PDF 508.84 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 74 privind angajarea dnei Kelemen Cristina-Mariana asistent personal lângă o persoană cu handicap grav.PDF 689.98 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 73 privind convocarea Consiuliului Local al comunei Comandău în ședință ordinară la data de 25 aprilie 2023.PDF 552.79 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 72 privind aprobarea planului de servicii pentru copilul Szász Albert.PDF 640.64 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 71 privind convocarea Consiliului Local al comunei Comandău în ședință extraordinară la data de 12 aprilie 2023.PDF 328.81 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 70 privind aprobarea plaunului de servicii pentru copilul Pintea Roland.PDF 711.15 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 69 privind modifcarea repartizări pe trimestre a veniturilor și cheltuielilor al bugetului local al comunei Comandău pe anul 2023.PDF 1.31 MB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 68 privind reorganizarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență la nivelul comunei Comandău, jud. Covasna.PDF 522.28 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 67 privind suspendarea raportului de serviciu a funcționarului public de conducere Simó Barbara - secretar general al comunei Comandău, pentru creșterea copilului în vârsta de până la 2 ani.PDF 562.81 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 66 privind desemnarea persoanei responsabile pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate.PDF 312.16 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 65 privind constituirea Grupului de lucru pentru gestionarea riscurilor de corupție.PDF 459.87 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 64 privind numire consilierului de etică în cadrul Grupului de lucru SNA a comunei Comandău.PDF 324.58 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 63 privind constituirea Comisiei de declarare a cadourilor.PDF 483.22 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 62 privind aprobarea Plaunului de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025.PDF 840.19 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 61 privind stabilirea dreptului la stimulent pentru participarea la învățământul preșcolar a copiilor provenind dein familii defavorizate sub formă de tichete sociale.PDF 478.6 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 60 privind încetarea dreptului la ajutor social pentru numita Csutak Gyöngyike.PDF 210.06 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 59 privind modificarea cuantum ajutor social.PDF 506.9 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 58 privind modificarea cuantum alocație pentru susținerea familei.PDF 450.95 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 57 privind stabilire Listei suplimentare cu persoanele la care se acordă produse alimentare în cadrul Programului operațional ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD.PDF 1.74 MB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 56 privind convocarea Consiliului Local al comunei Comandău în ședință ordinară la data de 21. martie 2023.PDF 641.83 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 55 privind modificarea Disp. nr. 26 din 2023 privind stabilirea salariului de bază pt dna Tankó Sarolta având funcția de asistent personal, în cadrul ap. de spec. al Primarului com. Comandău.PDF 471.32 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 54 privind modificarea Disp. nr. 25 din 2023 privind stabilire salariului de bază pt dna Bálint Borbála, având fc. de asistent personal, în cadrul ap. de spec. al Primarului com. Comandău.PDF 470.05 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 53 privind modificarea Disp. nr. 24. din 2023 privind stabilirea salariului de bază pt dna Haralyi Erzsébet, având fc. de asistent personal, în cadrul ap. de spec. al Primarului com. Comandău.PDF 473.72 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 52 privind convocarea Consiliului Local al comunei Comandău în ședință extraordinară la data de 07. martie 2023.PDF 406.62 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 51 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru închiriere prin licitație publică deschisă a unui spațiu aparținând domeniului public U.A.T. Comandău, cu destinație de cabinet dentar.PDF 557.75 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 50 privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2023 al comunei Comandău, jud. Covasna.PDF 90.44 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 49 privind angajarea dlui Nagy András asistent personal lângă o persoană cu handicap grav.PDF 686.81 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 48 privind menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Tudorache Mariana.PDF 252.75 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 47 privind menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita Dávid Bernadett Tünde.PDF 249.37 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 46 privind menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numitul Debreczi Szabolcs-Botond.PDF 255.74 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 45 privind menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Bálint Éva.PDF 249.56 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 44 privind menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Fehér Richárd Robert.PDF 245.31 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 43 privind menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita Székely Timea Brigitta.PDF 255.59 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 42 privind menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Veress Emilia.PDF 247.6 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 41 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numita Bálind Edit.PDF 237.42 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 40 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numita Ruja Ilona.PDF 238.93 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 39 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numita Szász Ibolya.PDF 231.55 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 38 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numitul Korent József.PDF 234.5 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 37 privind menținerea dreptului la ajutor social pt numita Csoma Mária.PDF 238.22 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 36 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numitul Csoma Attila.PDF 241.13 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 35 privind numira dnei Kádár Hanga pe fc. de consilier personal al Primarului com. Comandău, cu contract indiv. de muncă pe durată nedeterminată, începând cu data de 01.03.2023 pe perioada mandatului de primar.PDF 1.2 MB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 34 privind convocarea Consiliului Local al comunei Comandău în ședință ordinară la data de 24 febr. 2023.PDF 570.01 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 33 privind aprobarea planului de servicii pentru copilul Boros Tünde Szidónia.PDF 711.69 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 32 privind modificarea cuantumului dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita Ördög Éva.PDF 271.32 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 31 privind stabilirea indemnizațiilor lunare pentru plata îngrijitorului sau însoțitorului persoanelor încadrate în gradul de handicap grav ce necesită îngrijire din partea altei persoane aflată în plată.PDF 910.91 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 30 privind stabilirea salariului de bază pt dna Kórent-Ördög Erika, având fc. de execuție referent, grad. prof. asistent, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Comandău.PDF 438.11 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 29 privind stabilirea salariului de bază pt dl. Haralyi József, avân fc. contractuală de execuție de muncitor calificat, grad prof. IV, grad. 5, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Comandău.PDF 441.93 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 28. privind stabilirea salariului de bază pt dona Kocsis Irén, având fc. contractuală de execuție de administrator, grad. prof. I., grad. 5, în cadrul ap. de specialitate al Primarului comunei Comandău.PDF 449.91 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 27 privind stabilirea salariului de bază pt dl. Berszán Imre, având funcția de execuție de referent, grad prof. IA, grad. 5, în cadrul sp. de spec. al Primarului comunei Comandău.PDF 596.94 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 26 privind stabilirea salariului de bază conform H.G.R. nr. 1447 din 2022 pt dna Tankó Sarolta, având calitatea de asistent personal, începând cu 1. ianuarie 2023.PDF 516.83 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 25 privind stabilirea salariului de bază conform H.G.R. nr. 144 din 2022 pt dna Bálint Borbála, având calitate de asistent personal, începând cu 1. ianuarie 2023.PDF 552.99 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 24 privind stabilirea salariului de bază pt. dna Haralyi Erzsébet, având fc. de asistent personal, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Comandău.PDF 523 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 23. privind stabilirea salariului de baza pentru dna András Farkas Tünde, având fc. publică execuție de consilier, gr. prof. principal, grad. 4., în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Comandău.PDF 436.24 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 22 privind stabilirea salariului de baza pentru dl. Kádár József, avân funcția contractuală de execuție șofer, grad prof. I., grad. 4., în cadrul de specialitate al Primarului comunei Comandău, jud. Covasna.PDF 440.65 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 21 privind stabilirea salariului de baza pentru dna Berszán Emilia, având fc. de execuție de consilier, gr. prof. principal, grad. 5, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Comandău.PDF 469.11 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 20 privind stabilirea salariului de bază pt numita Opra-Béni Krisztina, având fc. contr. de inspector de specialitate, gr. prof. deb., în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Comandău.PDF 440.97 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 19. privind stabilirea dreptului la suplimentul pentru energie.PDF 319.25 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 18. privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încâlzirea locuinței cu combustibili solizi și, sau petrolieri.PDF 343.73 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 17. privind menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita Petrikó Krisztina.PDF 246.71 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 16 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita Alezzo Reman Cornelia.PDF 272.73 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 15 privind menținerea dreptului la ajutor social și menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita Korent Éva.PDF 295.27 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 14 privind menținerea dreptului la ajutor social și menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numitul Veress Endre.PDF 296.18 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 13 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numitul Kovács Tibor.PDF 235.27 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 12 privin menținerea dreptului la ajutor social pentru numita Csutak Gyöngyike.PDF 240.9 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 11 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numita Páll Katalin.PDF 233.38 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 10 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numita Hărăpceanu Annamária.PDF 242.66 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 9 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numita Rémán Mária.PDF 228.42 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 8 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numitul Dávid Mihály.PDF 235.32 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 7 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numitul Zsögön Zoltán.PDF 240.19 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 6 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numitul Csoma Csongor Gyula.PDF 244.54 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 5 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numitul Daragus Attila.PDF 237.6 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 4 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numitul Petriko Ioan.PDF 232.55 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 3 privind menținere dreptului la ajutor social pentru numitul Tamás Jenő.PDF 232.95 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 2 privind convocarea Consiliului Local al comunei Comandău în ședință ordinară la data de 31.01.2023.PDF 648.62 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 1 privind convocarea Consiliului Local al comunei Comandău în ședință extraordinară la data de 06. dec. 2023.PDF 385.65 KB
An Adobe Acrobat file DIsp. nr. 109 privind menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita Dávid Bernadett Tünde.PDF 249.67 KB

2022 DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII EXECUTIVE

Fájlméret Méret
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 209 privind încadrarea pe per. nedeterm. cu contr. indiv. de muncă a dnei Opra Béni Krisztina pe funcția de inspector de specialitate, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Comandău.PDF 1.09 MB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 208 privind convocarea Consiliului Local al comunei Comandău în ședință extraordinară la data de 28 decembrie 2022.PDF 592.53 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 207 privind stabilirea dreptului la suplimentul pentru energie.PDF 610.71 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 206 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încâlzirea lociunței cu combustibili solizi și, sau petrolieri.PDF 480.47 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 204 privind încetarea dreptului la ajutor social pentru numita Fábián Judit.PDF 339.16 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 203 privind menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Ördög Éva.PDF 245.31 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 202 privind menținerea dreptului la ajutor social și menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita Grofcsik Melánia.PDF 306.13 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 201 privind menținerea dreptului la ajutor social și menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita Karácsony Hajnal.PDF 296.66 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 200 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numita Fehér Tünde.PDF 220.54 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 199 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numita Mariuțiu Tița.PDF 222.44 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 198 privind convocarea Consiliului Local al comunei Comandău în ședință extraordinară la data de 22 decembrie 2022.PDF 317.72 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 197 privind convocarea Consiliului Local al comunei Comandău în ședință ordinară la data de 13 decembrie 2022.PDF 406.58 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 196 privind const. Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor aferente obiectivului de inv. Construire unei clădiri noi pentru șc. g. cu cl. I-VIII Horn Dávid, com. Comandău (2).PDF 648.7 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 194 privind ex. atr. de serviciu ale dnei Simó Barbara, având f. p. de secretar general al com. Comandău pe perioada con. de odihnă, medical sau când este plecat din loc., de către dna András Farkas Tünde....PDF 288.08 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 193 privind promovarea în grad profesional a doamnei Berszán Emilia, din f. pub. de execuție de consilier, cl. I., grad prof. prin., în f. publică de ex. de consilier, cl. I., grad prof. superior....PDF 817.06 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 191 privind respingerea cererii de acordare a ajutorului pentru încâlzirea locuinței cu combustibili solizi și, sau petrolieri și a suplimentului pentru energie dnei Zsögön Ibolya.PDF 288.14 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 190 privind acordarea unui ajutor de deces pentru familia Gocsman Erzsébet.PDF 420.17 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 189 privind menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Veress Emilia.PDF 258.16 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 188 privind menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Bálint Éva.PDF 258.2 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 187 privind menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Fehér Richárd Róbert.PDF 251.92 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 186 privind menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita Székely Timea Brigitta.PDF 249.12 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 185 privind menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Tudorache Mariana.PDF 245.18 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 184 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numitul Debreczi Szabolcs.PDF 273.48 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 183 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita Dávid Bernadett Tünde.PDF 267.66 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 182 privind acordarea dreptului la ajutor social pentru numita Szász Ibolya.PDF 239.37 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 181 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numita Bálind Edit.PDF 228.16 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 180 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numita Ruja Ilona.PDF 229.45 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 179 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numita Fábián Judit.PDF 236.37 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 178 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numita Csoma Mária.PDF 229.12 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 177 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numitul Csoma Attila.PDF 222.12 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 176 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numitul Kórent József.PDF 234.22 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 175 privind stabilirea dreptului la suplimentul pentru energie.PDF 324.33 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 174 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încâlzirea locuinței cu combustibili solizi și, sau petrolieri.PDF 352.73 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 173 privind convocarea Consiliului Local al comunei Comandău în ședință ordinară la data de 15 noiembrie 2022.PDF 596.46 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 172 privind const. Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor aferente ob. de invest. Lucrări de demolare școala Comandău, com. Comandău, jud. Covasna pe teritoriul admin. al com. Comandău.PDF 436.05 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 171 privind convocarea Consiliului Local al comunei Comandău în ședință extraordinară la data de 31 octombrie 2022.PDF 508.75 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 168 privind modificarea cuantumului dreptului la alocația pentru susținerea familiei Kelemen Erika Zsuzsánna.PDF 278.54 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 167 privind menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita Petrikó Krisztina.PDF 249.47 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 166 privind acordarea dreptului la ajutor social pentru numitul Csoma Csongor Gyula.PDF 243.33 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 165 privind acordarea dreptului la ajutor social pentru numitul Tamás Jenő.PDF 240.42 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 164 privind modificarea cuantumului dreptului la ajutor social pentru familia Petriko Ioan.PDF 272.78 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 163 privind menținerea dreptului la ajutor social și menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita Korent Éva.PDF 304.38 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 162 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numita Csutak Gyöngyike.PDF 247.78 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 161 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numitul Zsögön Zoltán.PDF 242.77 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 160 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numita Rémán Mária.PDF 232.26 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 159 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numita Hărăpceanu Annamária.PDF 237.56 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 158 privind menținerea la ajutor social pentru numita Páll Katalin.PDF 233.9 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 157 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numitul Kovács Tibor.PDF 236.3 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 156 privind menținerea dreptului la ajutor social și menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numitul Veress Endre.PDF 310.74 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 155 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numitul Dávid Mihály.PDF 239.64 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 154 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numitul Daragus Attila.PDF 236.53 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 153 privind încetarea dreptului la ajutor social pentru numitul Gocsman Andrei.PDF 720.77 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 152 privind const. Comisiei de recepție la terminarea lucărilor aferente obiectivului de investiții Reabilitarea alimentării cu apă potabilă a loc. Comandău....PDF 438.12 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 151 privind convocarea Consiliului Local al comunei Comandău în ședință ordinară la data de 18 octombrie 2022.PDF 416.72 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 149 privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie.PDF 223.92 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 148 privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie.PDF 219.37 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 147 privind menținerea dreptului la ajutor social și menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita Grofcsik Melánia.PDF 308.13 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 146 privind menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Ördög Éva.PDF 244.41 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 145 privind menținerea dreptului la ajutor social și menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Karácsony Hajnal.PDF 304.53 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 144 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numita Fehér Tünde.PDF 223.61 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 143 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numita Mariuțu Tița.PDF 303.13 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 142 privind convocarea Consiliului al comunei Comandău în ședință extraordinară în data de 29 septembrie 2022.PDF 423.9 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 141 privind constituirea Comisiei Paritare din cadrul Primăriei comunei Comandău, jud. Covasna.PDF 628.61 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 140 privind convocarea Consiliului Local al comunei Comandău în ședință ordinaro la data de 19 august 2022.PDF 545.75 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 139 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Sinka Ildikó.PDF 231.18 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 138 privind menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Tudorache Mariana.PDF 257.04 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 137 privind menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Veress Emilia.PDF 253.08 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 136 privind menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita Székely Timea Brigitta.PDF 257.34 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 135 privind menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Bálint Éva.PDF 257.87 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 134 privind menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Fehér Richárd Robert.PDF 253.87 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 133 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numita Bálind Edit.PDF 237.07 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 132 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numitul Gocsman Andrei.PDF 228.13 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 131 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numitul Csoma Attila.PDF 231.87 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 130 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numita Csoma Mária.PDF 229.34 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 129 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numita Ruja Ilona.PDF 232.37 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 128 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numitul Kórent József.PDF 234.24 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 127 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numita Fábián Judit.PDF 419.69 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 126 privind acordarea unui ajutor de urgență dnei Voloncs Jolán, cu domiciliul în com. Comandău, nr. 33., ap. 3., jud. Covasna în vederea refacerii locuinței distruse în urma unui incendiu.PDF 487.99 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 125, privind acordarea unui ajutor de urgență dnei Péter Mária, cu domiciliul în com. Comandău, nr. 33., ap. 4., jud. Covasna în vederea refacerii locuinței distruse în urma unui incendiu.PDF 491.73 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 124 privind acordarea unui ajutor de urgență dlui Szabó Tamás, cu domiciliul în com. Comandău, nr. 33., ap. 2., jud. Covasna în vederea refacerii locuinței distruse în urma unui incendiu.PDF 476.73 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 123 privind acordarea unui ajutor de urgență dlui Hunyadi Mátyás, cu domiciliul în com. Comandău, nr. 33., ap. 5., jud. Covasna, în vederea refacerii locuinței distruse în urma unui incendiu.PDF 492.31 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 122 privind acordarea unui ajutor de urgență a dlui Kerekes Zoltán, cu domiciliul în com. Comandău, nr. 33., ap. 1., jud. Covasna, în vederea refacerii locuinței dustruse în urma unui incendiu.PDF 486.01 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 121 privind acordarea unui ajutor de urgență dlui Dávid József, cu domiciliul în com. Comandău, nr. 33., ap. 7, jud. Covasna în vederea refacerii locuinței distruse în urma unui incendiu.PDF 490.54 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 120 privind acordarea unui ajutor de urgență dlui Szász Elemér, cu domiciliul în com. Comandău, nr. 33., ap. 6., jud. Covasna în vederea refacerii locuinței în urma unui incendiu.PDF 496.67 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 119 privind acordarea unui ajutor de urgență dlui Bartalis Tibor, cu dom. în com. Comandău, nr. 33., ap.8., jud. Covasna în vederea refacerii locuinței distruse în urma unui incendiu.PDF 623.26 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 118 privind stabilirea perioadei în care se desemnează reprezentanții funcționarilor publici în comisia paritară din cadrul Primăriei comunei Comandău, jud. Covasna.PDF 303.89 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 117 privind concovarea Consiliului local al comunei Comandău în ședință ordinară la data de 19 august 2022.PDF 530.48 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 115 privind modificarea dispoziției nr 48 din 2022 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Kelemen Zita Brigitta.PDF 213.73 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 114 privind menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita Petrikó Krisztina.PDF 262.06 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 113 privind modificarea cuantumului dreptului la alocația pentru suținerea familiei Kelemen Erika Zsuzsánna.PDF 297.77 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 112 privind acordarea dreptului la ajutor social pentru familia pentru numita Hărăpceanu Annamária.PDF 244.8 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 111 privind acordarea dreptului la ajutor social pentru numita Rémán Mária.PDF 249.05 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 110 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numita Csutak Gyöngyike.PDF 234.19 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 109 privind menținerea dreptului la ajutor social și menț. drept. la alocația pentru susținere familiei pentru numitul Veress Endre.PDF 306.63 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 108 privind menținerea dreptului la ajutor social și menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familei pentru numita Korent Éva.PDF 303.84 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 107 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numitul Daragus Attila.PDF 234.73 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 106 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numitul Dávid Mihály.PDF 239.37 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 105 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numita Páll Katalin.PDF 232.1 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 104 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numitul Petriko Ioan.PDF 233.2 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 103 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numitul Zsögön Zoltán.PDF 237.24 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 102 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numitul Kovács Tibor.PDF 414.55 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 101 privind numirea dnei András Farkas Tünde în f. publică de execuție, consilier, cl I, grad prof. princ., în cadrul Compartimentului de asistență socială, resurse umane și....PDF 1.57 MB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 100 privind convocarea Consiuliului Local al comunei Comandău în ședință ordinară la data de 29 iulie 2022.PDF 539.86 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 97 privind organizarea comisiei speciale pentru întocmirea și actualizarea bunurilor care alc0tuiesc domeniul public și privat al comunei Comandău, jud. Covasna.PDF 679.1 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 96 privind menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita Grofcsik Melánia.PDF 262.74 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 95 privind menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Ördög Éva.PDF 261.28 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 94 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Debreczi Szabolcs-Botond.PDF 243.36 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 93 privind acordarea dreptului la ajutor social pentru numita Mariuțu Tița.PDF 250.78 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 92 privind acordarea dreptului la ajutor social pentru numita Fehér Tünde.PDF 244.5 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 91 privind menținerea dreptului la ajutor social și menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita Karácsony Hajnal.PDF 713.35 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 90 privind reactualizarea componenței Comisiei pentru probleme de apărare.PDF 1 MB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 89 privind convocarea Consiliului Local al comunei Comandău în ședință ordinară la data de 22 iunie 2022.PDF 301.93 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 88 privind convocarea Consiliului Local al comunei Comandău în ședință extraordinară la data de 31 mai 2022.PDF 266.44 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 87 privind acordarea voucherelor de vacanță pentru personalul contractual și funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Comandău, județul Covasna.PDF 545 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 86 privind menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Tudorache Mariana.PDF 267.05 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 85 privind menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Bálint Éva.PDF 261.29 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 84 privind menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita Székely Timea Brigitta.PDF 265.52 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 83 privind menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Veress Emilia.PDF 258.09 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 82 privind menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Fehér Richárd Róbert.PDF 262.35 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 81 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numitul Korent József.PDF 239.02 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 80 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numita Fábián Judit.PDF 230.21 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 79 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numita Ruja Ilona.PDF 243.06 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 78 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numita Bálind Edit.PDF 242.66 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 77 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numitul Gocsman Andrei.PDF 230.5 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 76 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numitul Csoma Attila.PDF 244.93 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 75 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numita Csoma Mária.PDF 671.62 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 74 privind modificarea Dispoziției nr 46 din 2022 din data de 28.03.2022.PDF 216.28 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 73 privind modificarea Dispoziției nr 47 din 2022 din data de 28.03.2022.PDF 394.56 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 72 privind aprobarea planului de servicii pentru copilul Pintea Roland.PDF 516.47 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 71 privind numirea doamnei Kórent Ördög Erika, în funcția publică de execuție definitiv, ca urmare a efectuării perioadei de stagiu și obținerii calificativului corespunzător la evaluare.PDF 1.77 MB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 70 privind convocarea Consiliului Local al comunei Comandău în ședință ordinară la data de 18 mai 2022.PDF 512.19 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 69 privind constituirea Comisiei de Evaluare a Performanțelor Profesionale ale Secretarului General al comunei Comandău.PDF 699.88 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 66 privind aporbarea Codului de etică și conduită profesională al funcționalilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Comandău.PDF 633.43 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 65 privind menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita Petrikó Krisztina.PDF 262.75 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 64 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numiutl Kovács Tibor.PDF 249.94 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 63 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numitul Zsögön Zoltán.PDF 246.01 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 62 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numita Csuta Gyöngyike.PDF 246.68 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 61 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numita Páll Katalin.PDF 244.12 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 60 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numitul Petriko Ioan.PDF 244.29 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 59 privind menținerea dreptului la ajutor social și menținerea la alocația pentru susținerea familiei pentru numita Korent Éva.PDF 317.03 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 58 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numitul Dávid Mihály.PDF 249.3 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 57 privind menținerea dreptului la ajutor social și menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numitul Veress Endre.PDF 317.51 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 56 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numitul Daragus Attila.PDF 640.78 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 55 privind convocarea Consiliului Local al comunei Comandău în ședință ordinară la data de 29 aprilie 2022.PDF 255.82 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 53 privind desemnarea doamnei András Farkas Tünde, ca persoană respons. cu evidența salariaților, a dosarelor personale cu completarea și transm. datelor în reg. general de ev. a salariaților etc..PDF 838.98 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 52 privind desemnarea persoanei responsabilă de activitatea de soluționare a petițiilor, la nivelul Primăriei comunei Comandău, județul Covasna.PDF 505 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 51 privind desemnarea domnului Primar Kocsis Béla ca responsabil cu efectuarea recepției stemelor.PDF 587.08 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 50 privind construirea Comisiei de selecționare a documentelor de arhivă create și deținute de Consiliul Local al comunei Comandău și de primăria comunei Comandău.PDF 419.07 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 49 privind numirea D-nei Kórent-Ördög Erika, referent, ca persoană responsabilă cu arhiva documentelor create de Consiliul Local al comunei Comandău și Primăria comunei Comandău, județul Covasna.PDF 429.95 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 48 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Kelemen Zita Brigitta.PDF 255.44 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 47 privind modificarea cuantum alocație pentru susținerea familiei.PDF 429.03 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 46 privind modificarea cuantum ajutor social.PDF 1.43 MB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 45 privind convocarea Consiliului Local al comunei Comandău în ședință extraordinară la data de 25 martie 2022.PDF 267.97 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 44 privind convocarea Consiliului Local al comunei Comandău în ședință ordinară la data de 16 martie 2022.PDF 225.05 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 43 privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2022 al comunei Comandău, județul Covasna.PDF 3.12 MB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 42 privind menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Bálint Éva.PDF 268.66 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 41 privind menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Veress Emilia.PDF 260.81 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 40 privind menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Fehér Richárd Róbert.PDF 259.67 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 39 privind menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita Székely Timea Brigitta.PDF 257.03 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 38 privind menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Tudorache Mariana.PDF 259.67 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 37 privind menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Sinka Ildikó.PDF 257.93 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 36 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numita Csoma Mária.PDF 238.98 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 35 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numita Bálind Edit.PDF 235.66 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 34 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numitul Gocsman Andreii.PDF 239.39 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 33 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numitul Korent József.PDF 235.65 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 32 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numitul Csoma Attila.PDF 246.85 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 31 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numita Ruja Ilona.PDF 236.54 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 30 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numita Fábián Judit.PDF 386 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 29 privind actualizarea Comisiei comunale Comandău pentru recensământul populației și locuințelor în anul 2021.PDF 1015.17 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 28 privind aprobarea planului de servicii pentru copilul Szász Albert.PDF 790.27 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 27 privind încetarea dreptului la spuplimentul pentru energie.PDF 428.18 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 26 privind încetarea acordării indemnizației lunare, pentru numita Nagy Maria.PDF 390.2 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 25 privind convocarea Comitetului Local pentru situații de urgență al comunei Comandău în ședință la data de 07 februarie 2022.PDF 810.26 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 24 privind aprobarea planului de servicii pentru copilul Szabó Renáta.PDF 820.35 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 23 privind convocarea COnsiliului Local al comunei Comandău în ședință ordinară la data de 09 februarie 2022.PDF 802.64 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 22 privind stabilirea indemnizațiilor lunare pentru plata îngrijitorului sau însoțitorului persoanelor încadrate în gradul de handicap grav ce necesită îngrijire din partea altei persoane aflate în plată.PDF 1.32 MB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 21 privind stabilirea salariului de bază conform H.G.R. nr. 1071 din 2021 pentru numita Bálind Borbála, având calitate de asistent personal, începând cu 1 ianuarie 2022.PDF 556.2 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 20 privind stabilirea salariului de bază conform H.G.R. nr. 1071 din 2021 pentru numita Tankó Sarolta, având calitate de asistent personal, începând cu 1 ianuarie 2022.PDF 779.65 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 19 privind stabilirea salariului de bază conform H.G.R. nr. 1071 din 2021 pentru numita Haralyi Erzsébet, având calitate de asistent personal, începând cu 1 ianuarie 2022.PDF 1.31 MB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 18 privind constituirea Comisiei de Evaluare a Performanțelor Profesionale ale Secretarului General al Comunei Comandău.PDF 704.62 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 17 privind stabilirea dreptului la suplimentul pentru energie.PDF 642.62 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 16 privind stabilirea dreptului la ajutor pentru încâlzirea locuinței cu combustibil solizi și sau petrolieri.PDF 795.3 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 15 privind menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita Petrikó Krisztina.PDF 262.12 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 14 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numita Zsögön Ibolya.PDF 244.15 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 13 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numitul Zsögön Zoltán.PDF 235.63 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 12 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numitul Petriko Ioan.PDF 237.16 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 11 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numitul Dávid Mihály.PDF 236.04 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 10 privind menținerea drepului la ajutor social pentru numitul Daragus Attila.PDF 233.36 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 9 privind menținerea dreptului la ajutor social și menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numitul Veress Endre.PDF 304.61 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 8 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numita Csutak Gyöngyike.PDF 233.78 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 7 privind menținere dreptului la ajutor social pentru numitul Kovács Tibor.PDF 231.17 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 6 privind menținerea dreptului la ajutor social și menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita Korent Éva.PDF 723.88 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 5 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numita Páll Katalin.PDF 652.91 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 4 privind convocarea Consiliului Local al comunei Comandău în ședință ordinară la data de 31 ianuarie 2022.PDF 524.57 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 3 privind convocarea Comitetului Local pentru situații de urgență al comunei Comandău în ședință de îndată, 24 ianuarie 2022.PDF 770.63 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 2 privind construirea Comisiei de recepție finală aferent ob. de inv. Reparații capitale finisaje exterioare dispensar și reparații capitale parcări și trotuare dispensar.PDF 812.44 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 1 privind constuirea Comisiei de recepție finală aferent ob. de inv. Lucrări de finisaje, instalații sanitare, termice pt dispensar Com. Comandău.PDF 785.66 KB

DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII EXECUTIVE

Fájlméret Méret
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 206 privind menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Alezzo Rémán Cornelia.PDF 269.51 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 207 privind menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita Ördög Éva.PDF 276.29 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 208 privind desemnarea dlui Opra-Béni János, împuternicit a primarului com. Comandău, pentru a semna contractele de vânzare-cumpărare al imobilelor-teren aflate în propr. privată a com. Comandău.PDF 335.27 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 205 privind menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita Petrikó Krisztina.PDF 276.05 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 204 privind modificarea dreptului la ajutor social și menținerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru numita Kortent Éva.PDF 334.13 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 199 privind menținerea dreptului la ajutor social Kovács Tibor.PDF 248.98 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 198 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numitul Zsögön Zoltán.PDF 246.95 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 202 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numita Hărăpceanu Annamária.PDF 248.49 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 200 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numitul Dávid Mihály.PDF 247.59 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 203 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numitul Tamás Jenő.PDF 242.92 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 201 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numitul Csoma Csongor Gyula.PDF 253.08 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 194 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numitul Petriko Ioan.PDF 240.98 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 197 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numita Páll Katalin.PDF 242.17 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 196 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numita Rémán Mária.PDF 255.75 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 195 privind menținerea dreptului la ajutor social pentru numitul Daragus Attila.PDF 239.4 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr. 193 privind convocarea Consiliului Local al comunei Comandău în ședință ord. la data de 25 oct. 2023.PDF 281.24 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr. 128 privind convocarea Consiliului Local la ședință ordinară la data de 07.09.2021.pdf 2.14 MB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr. 134_2021 privind convocarea Consiliului Local la ședință extraordinară la data de 21.09.2021.pdf 2.63 MB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr. 146_2021 privind convocarea Consiliului Local la ședință ordinară la data de 12.10.2021.pdf 2.98 MB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr. 148_2021 privind convocarea Consiliului Local la ședință extraordinară la data de 29.10.2021.pdf 2.93 MB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr. 164_2021 privind convocarea Consiliului Local la ședință ordinară la data de 26.11.2021.pdf 2.81 MB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr. 185_2021 privind convocarea Consiliului Local la ședință ordinară la data de 13.12.2021.pdf 1.96 MB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr. 187_2021 privind convocarea Consiliului Local la ședință extraordinară la data de 20.12.2021.pdf 2.2 MB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr. 195_2021 privind convocarea Consiliului Local la ședință extraordinară la data de 30.12.2021.pdf 2.44 MB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr. 48_2021 privind convocarea Consiliului Local la ședință ordinară la data de 19.03.2021.pdf 2.61 MB
An Adobe Acrobat file Dispoziți nr. 1_2021 Convovare ședință extraordinară de îndată C.L. 05.01.2021.pdf 1.83 MB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr. 60_2021 privind convocarea Consiliului Local la ședință ordinară la data de 14.05.2021.pdf 3.37 MB
An Adobe Acrobat file Dispoziție nr. 43_2021 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară la data de 16.03.2021.pdf 2.42 MB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr. 109 pprivin convocarea C.L. al comunei comandău în șed. ord. la data de 24.08.2021.pdf 2.14 MB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr. 81 privind convocarea C.L. al comunei Comandău în ședință extraordinară, în data de 09.06.2021.pdf 1.2 MB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr. 82 privin convocarea C.L. al comunei Comandău în ședință ordinară, în data de 25.06.2021.pdf 1.09 MB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr. 93 din 09.07.2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Comandău în ședință ordinară la data de 15 iulie 2021.pdf 2.11 MB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr. 20 privind convocarea Consiliului Local al comunei Comandău în ședință ordinara de îndată la data de 26 februarie 2021.pdf 1.76 MB
An Adobe Acrobat file Dispoziție nr.2 privind convocarea Consiliului Local al comunei Comandău în ședință ordinara de îndată la data de 27 ianuarie 2021.pdf 1.88 MB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr. 1 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Comandău în ședință extraordinară, de îndată la data de 05 ianuarie 2021.pdf 1.07 MB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 96 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară la data de 27 mai 2020.pdf 1.61 MB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr. 3 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară la data de 27 ianuarie 2020.pdf 2.78 MB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 38 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară la data de 28 februarie 2020.pdf 930.62 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 60 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară la data de 11 martie 2020.pdf 1.72 MB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 78 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară la data de 29 aprilie 2020.pdf 1.27 MB
An Adobe Acrobat file Disp. nr.254 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară la data de 30.12.2019.pdf 1.25 MB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr 37 privind convocarea Consiliului Local în ședință extraordinară la data de 13 februarie 2020.pdf 1.07 MB
An Adobe Acrobat file Disp. 251 privind convocarea Consiliului Local în ședință extraordinară la data de 12.12.2019.pdf 655.42 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr 222 din 2019 privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara la data de 18.11.2019.pdf 808.6 KB
An Adobe Acrobat file Disp. nr.1 privind convocarea Consiliului Local la ședință extraordinară 06.01.2020.pdf 743.33 KB
An Adobe Acrobat file Disp. 224 privind convocarea Consiliului Local în ședință extraordinară la data de 27 noiembrie 2019.pdf 1.01 MB

Search

Language