Fájlméret Méret
An Adobe Acrobat file Hotarârea nr 41 privind trecerea din domeniul public în domeniun privat al comunei Comandău a corpului de clădire C1 - Școala generală Horn Dávid, construcție înscrisă în C.F. nr. 23587 Comandău și aprobarea demolării acestuia.PDF 247.78 KB
An Adobe Acrobat file Hotârea nr 47 privind aporbarea execuției bugetare pe trimestrul II-2022 a bugetului local al comunei Comandău.PDF 130.22 KB
An Adobe Acrobat file Hotărâea nr 45 privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Comandău în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQACOV.PDF 546.77 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea 43 privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Comandău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUACOV.PDF 312.14 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr. 64 privind aprobarea organizării strucutii rețelei școlare a comunei Comandău pentru anul școlar 2023-2024.PDF 241.96 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr 17 p. apr. participării com. Comandău la Programul județean pentru reabilitarea și modernizare imobilelor cu destinație de cabinete medicale din mediul rural, resp. a spitalelor din mediul urban în per. 2021-2024.PDF 912.36 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr 18 privind rectificarea bugetului local al comunei Comandău, județul Covasna.PDF 352.29 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr 20 privind modificarea de funcții al primarului comunei Comandău.PDF 933.38 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr 21 privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice, din cadrul Primăriei comunei Comandău, județul Covasna, pentru anul 2022.PDF 255.65 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr 23 privind organizarea întâlniilor cu cetățeni și stabilirea programului de audiențe a consilierilor locali al comunei Comandău, județul Covasna.PDF 436.07 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr 24 privind aprobarea strategiei de dezvoltare integrată a Comunei Comandău pentru perioada 2021-2027.PDF 97.17 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr 25 privind rectificarea bugetului local al comunei Comandău, județul Covasna.PDF 353.5 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr 26 privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul I-2022 a bugetului local al Comunei Comandău.PDF 131.13 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr 27 privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici act., la finalizarea proiectului, pentru obiectivul de investiții Reabilitarea alimentării cu apă potabilă a loc. Comandău.PDF 364.08 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr 29 privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici actualizați, la finalizarea proiectului, pentru obiectivul de investiții Construire clădire nouă pentru școala g. Horn Dávid.PDF 396.66 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr 30 de asigurare a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin P.N.D.L., pentru Construire clădire nouă pentru școala gimnazială Horn Dávid.PDF 422.67 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr 31 privind dezmembrarea unei suprafețe de teren cu număr cadastral 23395 aparținând domeniului privat al comunei Comandău.PDF 518.28 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr 32 privind valorificarea materialului lemnos către populație din pășuni împădurite proprietate privată a comunei Comandău și stabilirea prețului de vânzare (APV 2780, 2763).PDF 346.71 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr 33 privind aprobarea inițierii demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General (P.U.G.) al comunei Comandău și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) aferent, adoptat prin Hotârea Consiliului Local.PDF 335.8 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr 34 privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice, din cadrul Primăriei comunei Comandău, județul Covasna, pentru anul 2023.PDF 264.81 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr 35 privind valorificarea lemnului de foc către populație din fondul forestier proprietate privată a comunei Comandău și stabilirea prețului de vânzare (APV 2762).PDF 293.98 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr 36 privind algerea președintelui de ședință a Coniliului local al comunei Comandău pentru perioada 1 august 2022- i octombrie 2022.PDF 312.37 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr 37 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Comandău, județul Covasna.PDF 825.91 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr 39 privind rectificarea bugetului local al comunei Comandău, județul Covasna.PDF 1.3 MB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr 40 privind valorificarea materialului lemnos pe picior către agenți economici prin licitație publică din fondul forestier proprietatea publică a comunei Comandău, județul Covasna și stabilirea prețului de pornire.PDF 2.93 MB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr 42 privind aprobarea încheierii unui acord de colaborare între A. V. Comandău, gestionar Fondului Cinegetic nr. 32 Mica și Consiliul Local al comunei Comandău din județul Covasna.PDF 306.66 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr 44 cu privire la acordarea unui mandat sepcial reprezentantului de drept al Comunei Comadău în Adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Economică a Teritoriului Județului Covasna (ADETCOV).PDF 132.22 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr 46 privind rectificarea bugetului local al comunei Comandău, județul Covasna.PDF 319.86 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr 49 privind aprobarea confinanțării proiectului Centru Educațional Școală după școală în comuna Comandău, pentru anul școlar 2022-2023.PDF 260.29 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr 50 privind includerea în domeniu privat al comunei Comandău a unor bunuri imobile - locuințe.PDF 346.83 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr 51 privind rectificarea bugetului local al comunei Comandău, județul Covasna.PDF 323.08 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr 52 privind valorificarea materialului lemnos de lângă drum auto către agenți economici prin licitație publică din fondul forestier proprietate privată a comunei Comandău și stablirea prețului de pornire.PDF 391.07 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr 53 privind dezmembrarea unei suprafețe de teren cu număr cadastral 23611 aparținând domeniului privat al comunei Comandău.PDF 4.48 MB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr 54 privind dezmembrarea unei suprafețe de teren cu număr cadastral 23612 aparținând domeniului privat al comunei Comandău.PDF 3.17 MB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr 55 privind valorificarea materialului lemnos pe picior către agenți economici prin licitație publică din fondul forestier proprietatea publică a comunei Comandău.PDF 556.66 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr 56 privind rectificarea bugetului local al comunei Comandău, județul Covasna.PDF 306.21 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr 57 privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul III - 2022 a bugetului local al comunei Comandău.PDF 102.01 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr 58 privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al comunei Comandău pentru perioada 1 noiembrie 2022 - 1 februarie 2023.PDF 298.55 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr 59 privind retificarea bugetului local al comunei Comandău, județul Covasna.PDF 329.24 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr 60 privind dezmembrarea unei suprafețe de teren cu număr cadastral 23660 aparținând domeniului privat al comunei Comandău.PDF 482.33 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr 61 privind rectificarea bigetului local al Comunei Comandău, județul Covasna.PDF 470.37 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr 62 privind rectificarea bugetului local al Comunei Comandău, județul Covasna.PDF 465.26 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr 63 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, pe teritoriul administrativ al comunei Comandău, pentru anul fiscal 2023.PDF 447.13 KB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 1 priind aaprobarea utilizării excedentului aanilor precedenți.pdf 3.07 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 2 privind acop. def. din exced. buget. loc. al anilor preced. a deficitului sect. de dezvolt 2021.pdf 2.89 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 3 privind alegerea președintelui de ședință.pdf 657.72 KB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 4 nominalizare 2 consilieri locali pentru comisia de evaluare a performanțelor sec. gen..pdf 1.27 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 5 val. lemn foc către pop. din fond for. pr. publ. a comunei Comandău și stabilirea prețului de vânzare.pdf 693.61 KB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 6 privind aprobarea modelului steagului comunei Comandău, județul Covasna.pdf 2.1 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 7 privind aprobarea bugetului general al com. Com. pentru anul 2022.pdf 44.72 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 8 privind aprob. cont de exec buget local pe trim IV și integral pentru 2021.pdf 27.1 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 9 privind aprob unui studiu și acordare mandat special reprezentantului comunei în AGA ADI AQUACOV.pdf 2.41 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 10 privind rectificarea bugetului local al comunei Comandău.pdf 10.58 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 11 alegere președinte de ședință.pdf 724.28 KB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 12 stabilirea criteriilor și metodologiei de acord. ajut de urgență în baza Legii 416_2001.pdf 4.66 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 13 aprobarea Programului anual de achiziții publice pe anul 2022.pdf 5.78 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 14 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit asupra terenului sub nr. CF 23315 în supraf. de 472,69 din totalul 898 mp în favoarea sinistrațiilor în urma incendiului din 23.01.2022.pdf 2.52 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 15 privind stabilirea prețului de referință pentru anul 2022 a materialului lemnos pe picior val. din fond for. propr. publ. a comunei Comandău.pdf 2.48 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 65 privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local ce urmează să fie prestat în anul 2023 de către beneficiarii de ajutor social acordat în baza Legii 416 din 2001 privind venitul de minim.pdf 356.25 KB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 66 pentru aprobarea raportului de specialitate privind analiza fundamentării modificării nivelului tarifului de depozitare propus de S.C. ECO Bihor SRL pentru activitate de eliminare (1).pdf 492.36 KB

Search

Language