Fájlméret Méret
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 1 Privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți.pdf 983.84 KB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 2 Privind acopeerirea definitiv din excedentul bugetului local al anilor precedenți a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2020.pdf 1.24 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 3 Privind alegerea președintelui de ședință.pdf 645.75 KB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 4 Privind modificarea și completarea Contractului de delegare nr. 4_2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților membre ale A.D.I. ECO SEPSI, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.pdf 4.79 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 5 Privind aprobarea unui studiu, precum si a proiectului Actului aditional nr. 5 la Cr. de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare si depozitare deseuri in jud. Covasna nr. 128_28.04.2017.pdf 25.72 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 7 privind aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici actulizati, la finalizarea proiectului, pentru obiectivul de investitii Reabilitarea cu apa potabila a localitatii Comandau.pdf 5.54 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 8 Privind asigurare a finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin P.N.D.L..pdf 1.51 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 9 valorificarea materialului lemnos de lângă dr. auto către agenți economici prin licitație pub. din fond for. propr. publ. a comunei Comandău și stabilirea prețului de pornire APV 2282.pdf 8.36 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 10 privind valorificarea lemnului de foc către populație din fondul forestier proprietate publică a comunei Comandău și stabilire prețului de pornire APV 2283.pdf 1.58 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 11 privind vlorificarea mat. lemn. pe picior către a.e. prin licit. pub. din fondul for. propr. publ. a comunei Comandău și stabilirea prețului de pornire APV 2292, 2337.pdf 9.91 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 12 privind aprobarea documentației de apartamentare a imobilului înscris în CF nr. 23213 al comunei Comandău, domeniul public, nr. 54, jud. Covasna.pdf 5.05 MB
An Adobe Acrobat file Hotărâre nr. 13 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Comandău, jud.Covasna.pdf 41.52 MB

Search

Language